Psychoterapia poznawczo-behawioralna i farmakoterapia. Leki i psychoterapia – niezastąpiony duet? 

Aktualności

Psychoterapia poznawczo-behawioralna i farmakoterapia. Leki i psychoterapia – niezastąpiony duet?

 

Mimo iż skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej jest znana, to jednak zdarza się iż do uzyskania optymalnych efektów leczenia stosuję się psychoterapię CBT łącznie z farmakoterapią.

 

Przez wiele lat połączenie leczenia farmakologicznego z psychoterapią było zasadą w psychiatrycznej praktyce klinicznej. Celem łączenia tych dwojga jest uzyskanie optymalnych efektów leczenia.

Potencjalnymi korzyściami z łączenia psychoterapii i farmakoterapii jest np. możliwość stosowania mniejszych dawek leków przy jednoczesnym dużym zaangażowaniu pacjenta w terapię, redukcja nawrotów choroby, lepsza jakość życia pacjentów.

Leczenie „łączone” ma za zadanie zmniejszenie odsetka nawrotów oraz remisji jak również zyskanie lepszej „odpowiedzi” pacjenta na leczenie. Najczęściej terapia łączona wymaga pracy zespołu lekarza oraz terapeuty, który lekarzem nie jest. Istotna jest tutaj aktywna współpraca lekarza psychiatry z psychoterapeutą. Bardzo istotnym elementem jest psychoedukacja mająca na celu wyjaśnienie pacjentowi w przystępny sposób jak obydwie metody leczenia wzajemnie się uzupełniają

Jak pokazuje praktyka kliniczna, nie każdy pacjent wymaga uzupełniania psychoterapii zażywaniem leków. Stosowanie jednak tylko i wyłącznie jednej z metod daje dużo gorsze rezultaty, a poprawa samopoczucia znacznie wydłuża się w czasie.

 

SCPiTU ProMental